Hotline: 0908 737 418
0905 535 369, 0918 870 245
Supremo Team Viewer Any Desk

14 oct 2021   WIN 11

S aktualizáciou na Windows 11 ešte počkajte

Microsoft sprístupnil Windows 11 pre širokú verejnosť začiatkom tohto mesiaca. Ak to nie je nevyhnutné, tak počkajte s aktualizáciou. Využívate programy SOSw/SOLw/ADOSw, prepojenie na eZdravie, röntgeny, RVG  .... . Nakoľko ide o novinku, je potrebné posúdi ... čítaj ďalej

zdroj: Microsoft
21 jan 2021   Nová verzia programu v 10.84

Popis zmien verzia 10.84

1. Štatistika pre rok 2021
2. Prehlásenie Covid 19
3. Vykazovanie antigénových testov - výkony 629a, 629b s diagnózami U07.1 a U07.2
4. Číselníky pre eZdravie + Kategorizácia liekov a odosielajúcich lekárov
5. ZUB - Potvrdenie o preventívnej prehlia ... čítaj ďalej

zdroj: pap
10 jan 2019   ADOW a eZravie

Program ADOW a Ezdravie.

Rola sestry v ADOS zatiaľ v elektornickom zdravotníctve nebola zadefinovaná, preto ani programy ADOSW zatiaľ na eZdravie nepripájame. V prípade ak máte so ZP dohodnuté predpisovanie PZT pre pacientov ozvite sa telefonicky.

zdroj: PAP
21 may 2018   GDPR dotazník

Dotazník pre vypracovanie technicko-organizačných opatrení, zabezpečujúcich ochranu osobných údajov v lekárskej ambulancii a ados v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.

Link na vypracovanie dotazníku nájdete priamo v programe v menu Služby - infokanál - GDPR dotazník.

zdroj: PAP
23 apr 2018   GDPR

1. Zmeny v ochrane osobných údajov / GDPR / legislatívny rámec.

2. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho aplikácia v ambulancii.

3. Systém SOLW, SOSW, ADOSW a ochrana osobných údajov.

4. Vypracovanie bezpečnostne ... čítaj ďalej

zdroj: PAP
29 dec 2017   Nové informácie v súvislosti s prechodom na eZdravie.

1.1. Aktualizácia SOSW, SOLW, ADOSW na novú verziu:

prechod na novú verziu programov bude od januára 2018 postupný. Najskôr si začiatkom roka urobte exporty do zdravotných poisťovní a počkajte na ďalšie informácie a novú verziu programu od nás.
 

1 ... čítaj ďalej

zdroj: PAP
26 jun 2013   Vykazovanie výkonov pre VŠZP pod kódom sestry.
  
Od 1.7.2013 VŠZP požaduje od agentúr ADOS vykazovanie výkonov v osobitných dávkach za každú sestru. K tomuto účelu potrebujete rozšírenie programu ADOSW na multi verziu, ktorá umožňuje vytvorenie takýchto samostatných dávok. ... čítaj ďalej
zdroj: PAP