Hotline: 0908 737 418
0905 535 369, 0918 870 245
Supremo Team Viewer Any Desk
popis súboru pridané dňa stiahni súbor

Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. účinný od 1.7.2013. Stručný poopis pravidiel pre vypracovanie bezpečnostného projektu je priložený na stiahnutie. 

Ponúkame Vám vypracovanie materiálov: Bezpečnostný projekt, Evidencia informačného systému a tlačivo o Poučení oprávnenej osoby.

Cena za materiál aj s prílohami je 62,40 € s DPH.

Na základe Vašej objednávky Vám e-mailom pošleme materiál s potrebnými prílohami na Vami určenú e-mailovú adresu. Z príloh si vytlačíte: Bezpečnostný projekt, Evidenčný list IS a potrebný počet Poučení oprávnenej osoby. Faktúra Vám príde poštou.

Záujemcovia si môžu materiál k ochrane osobných údajov objednať na e-mailovej adrese:  ou.med@pap.sk

V objednávke, prosíme, uveďte názov objednávateľa, IČO, adresu sídla objednávateľa, adresu prevádzky ( ak sú rôzne) a e-mailovú adresu pre zaslanie materiálov.

05 nov 2013 download

Návod na používanie kumulovaných výkonov. Formát DOC.

16 may 2007 download